EN QUE ÉS DIFERÈNCIA UN FISIOTERAPEUTA AMB UN ALTRE TERAPEUTA QUE APLICA LES MATEIXES O SIMILARS TÈCNIQUES

intrusismo

La fisioteràpia, terme que significa teràpies naturals en grec. És una disciplina que cada cop està més sol·licitada per la societat tot i que encara necessita agafar més pes i reconeixement dins de la Sanitat Pública del nostre pais.

És diferencia d’altres teràpies naturals ja que el/la Fisioterapeuta SI que és un professional sanitari que actuarà amb la societat sana i malalta amb la finalitat de prevenir, curar i recuperar per mitjà de l’actuació i tècniques pròpies de la fisioteràpia.

El fisioterapeuta ha d’establir una valoració prèvia i personalitzada per a cada persona (sovint a partir del diagnòstic del metge) que consistirà en un sistema d’avaluació funcional i un sistema de registre i història clínica de fisioteràpia. En funció a aquesta valoració i el diagnòstic de fisioteràpia és plantejarà uns objectius terapèutics i dissenyarà un pla terapèutic (utilitzant per aquest tractament els agents físics propis i exclusius de la seva disciplina). Sense cap mena de dubte, l’eina principal i imprescindible de la persona que practica la fisioteràpia és la mà i en conseqüència, la teràpia manual.

imgresAquest és el motiu principal que ens diferència d’altres terapeutes que poden aplicar similars tècniques però no tenen una formació ni coniexements reglats i no apliquen la metodologia de valoració i terapeutica que tenim nosaltres. Us recomanem desconfiar de centres o professionals no col·legiats. Per tenir més garanties d’una bona praxis i així evitar l’intrusisme en aquest camp terapèutic “La salut en bones mans”. triptic_intrusisme